– Máy gia công trung tâm lập trình computer Rover A G FT trang bị bàn làm việc hút chân không công suất cao.

– Có 17 đầu khoan. Tốc độ quay lên đến 6000 vòng/phút bởi biến tần. Thay đổi dao cụ với 16 vị trí.

– Màn hình làm việc mô phỏng 3D của các đường công cụ.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/cnc-machine-centres-routing-nesting-edgebanding/ Danh mục: