– Máy gia công cnc trung tâm Rover B được thiết kế với cấu trúc máy vững chắc, động cơ hoạt động mạnh mẽ giúp máy hoạt động ổn định đạt năng suất cao.

– Hệ thống cụm khoan – cắt làm việc ổn định, linh hoạt, khả năng quay góc 360 đọ linh hoạt,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/cnc-processing-center/ Danh mục: