– Máy gia công trung tâm cnc dán cạnh Rover C Edge với các công cụ hoạt động dễ dàng và tốc độ, thay đổi đầu khoan nhanh chóng và tự động cấu hình vùng làm việc.

– Máy gia công trung tâm cnc Rover C Edge phù hợp với gia công sản phẩm vừa và nhỏ.

– Các giải pháp phát triển cho Rover C Edge cho phép thay đổi công cụ nhanh cùng nhau với thời gian chu kỳ giảm.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/cnc-machining-edge-banding-center/ Danh mục: