–  Lực ép đến 120 tấn, tốc độ làm việc nhanh chóng.

– Máy ép nguội có áp lực và hành trình di chuyển của bàn ép được cài đặt độc lâp nên rất dễ dàng trong quá trình vận hành và bảo dưỡng.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/120-ton-hydraulic-cold-press-machine/ Danh mục: