– Máy ép nguội 120 tấn 4 ben xylanh với lực ép đến 120 tấn, tốc độ làm việc nhanh chóng giúp tạo sản phẩm đạt chất lượng cao.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/4-cylinder-120-ton-hydraulic-cold-press-machine/ Danh mục: