– Máy chà nhám thùng tải nặng 1300mm PR-52DA 

  • Chiều rộng làm việc 1270mm
  • Chiều cao làm việc 150mm
  • Tốc độ đưa phôi 6-23m/phút