– Máy chà nhám chổi 3 cạnh 4 trục chuyên dùng chà nhám cho khung cửa gỗ, len chân tường, khung ảnh..

– Máy phù hợp cho việc đánh bóng chà nhám bề mặt phẳng hoặc biên dạng không bị trắng cạnh…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/three-faced-special-sander/ Danh mục: