– Máy chuyên dùng cho các sản phẩm: khung cửa, len chân tường, khung ảnh…

– Phù hợp cho việc đánh bóng và chà nhám bề mặt hình, bề mặt phẳng và cong có hoặc không có lớp phủ.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/four-faced-special-sander/ Danh mục: