– Máy chà nhám cạnh cong 2 mặt 300mm tự động GF 512NE300 hay còn gọi là máy chà nhám cạnh cong 2 mặt tự động.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/2-side-sander-taiwan/ Danh mục: