– Máy chà nhám biên dạng cạnh hoàn thiện chuyên thực hiện các chức năng như: phay cạnh tạo ra biên dạng cạnh sau đó chà nhám hoàn thiện các chi tiết biên dạng đó.

– Với chức năng làm mịn biên dạng giúp tạo ra sản phẩm đẹp, đường chà nhám mịn, chính xác.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/linear-sanding-machine/ Danh mục: