– Máy chà nhám cạnh gỗ 4 mặt DAE-S4F chuyên dùng chà nhám làm mịn 4 mặt biên dạng chi tiết sản phẩm. 

– Máy gia công sản phẩm với kích thước dài 800mm và chiều rộng gia công 15-150mm.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/four-sides-straight-profile-sander/ Danh mục: