– Máy cắt phay 2 đầu liên tục RH 424 AR chiều dài làm việc 250~1220mm, góc độ nghiêng của lưỡi cưa 45 độ.

– Máy cắt cùng lúc 2, 3 phôi gốc với độ chính xác cao.