– Máy cắt phay hai đầu bi trượt RH 426AR tốc độ cắt ván cực nhanh với Tốc độ quay của trục 6600 – 7200 vòng/phút.

– Thiết kế máy với tủ điều khiển độc lập, thao tác sử dụng đơn giản, chuyên dùng phay rãnh mộng, cắt phay 2 đầu,….

Mã: https://en.quocduy.com.vn/double-ended-upper-and-lower-with-shaper/ Danh mục: