– Thiết kế một bộ cắt hai đầu, khoan dọc, khoan ngang và khoan nghiêng theo cấu trúc của ghế

– Nạp phôi tự động liên tục 400-600 sản phẩm mỗi giờ

– Thuận tiện thao tác trên màn hình cảm ứng, dễ điều chỉnh máy.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-chair-cutting-drilling-machine/ Danh mục: