– Cấp phôi tự động và chuẩn xác

– Máy thực hiện các chức năng cắt, phay rãnh mặt trên, khoan và phay cạnh liên tục

– Cấp phôi tự động thuận tiện và đơn giản

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-side-panel-slot-milling-drilling-machine/ Danh mục: