– Máy bào cuốn 610mm 1 mặt AN-24 thiết kế với kích thước máy nhỏ gọn, phù hợp với những xưởng sản xuất vừa và nhỏ.

– Máy thực hiện chức năng bào lán 1 mặt sản phẩm,…

Danh mục: