– Máy bào gỗ 4 mặt 4 trục dao GS 423 được thiết kế với 4 trục bào giúp làm lán mịn bề mặt sản phẩm với tốc độ cao.

– Trong trường hợp sản phẩm vượt quá giới hạn cho phép, nó sẽ được giới hạn bằng một thiết bị bảo vệ chiều cao vượt mức cho phép được đặt tại cuối bộ phận đưa phôi vào.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/4-side-planer-and-moulder/ Danh mục: