– Kết hợp giữa máy chà nhám mặt trước SH-25RPL, hệ thống băng tải chuyển phôi và máy chà nhám mặt sau SH – 25RP.

–  Sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 dòng máy và băng giúp tạo sản phẩm đẹp và mịn, đảm bảo tốt nhất về mặt thẩm mỹ tốt nhất.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/standard-top-bottom-sanding-systems-taiwan/ Danh mục: