– Hệ thống chà nhám thùng 2 mặt trên dưới 700mm chuyên dùng chà nhám sản phẩm chi tiết phẳng, chà ván với tốc độ và độ chính xác cao.

– Với sự kết hợp giữa 2 dòng máy: máy chà nhám mặt trên và máy chà nhám mặt dưới giúp sản phẩm tạo ra với độ lán mịn cao, tăng năng suất sản xuất, kết hợp với hệ thống băng tải chuyển phôi giúp thúc đẩy nhanh quá trình gia công, đồng thời giảm thiểu kinh doanh.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/standard-top-bottom-sanding-systems/ Danh mục: