Bàn nâng thủy lực rulo 1 tấn giúp việc vận chuyển hàng hóa cân bằng, linh hoạt, ít tiếng ồn và tốc độ lên xuống ổn định.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/roller-lifting-table/ Danh mục: