Bàn nâng phôi giúp cho việc nâng chuyển hàng hóa một cách nhẹ nhàng ổn định hơn mà còn tiết kiệm lượng nhân công đáng kể cho doanh nghiệp.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/single-fork-space/ Danh mục: