Một trong những thiết bị hỗ trợ vận chuyển phôi nhẹ nhàng và đơn giản nhất hiện nay trong dây chuyền sản xuất gỗ.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/roller-rail-drift-cart/ Danh mục: