Xe đẩy rulo có rãnh giúp quá trình vận chuyển phôi đơn giản dẽ sử dụng.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/hand-pushed-track-drift-cart/ Danh mục: