– Trục chà nhám chổi dùng để gắn giấy nhám, chổi nhám và trục nhám sẽ chuyển động nhằm thực hiện thao tác làm mịn sản phẩm. Trục nhám đa dạng quy cách,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/brush-axis/ Danh mục: