– Giấy chà nhám dùng chà nhám mặt phẳng bằng tay hoặc máy công nghiệp. Giấy nhám băng (cuộn), giấy nhám dạng tờ,..đa dạng độ hạt, chà nhám tinh, chà nhám thô,

Mã: https://en.quocduy.com.vn/sandpaper/ Danh mục: