– Súng phun sơn tiết kiệm airless với kích thước gọn nhẹ, tốc độ phun sơn nhanh giúp tiết kiệm thời gian, chi phí sơn và giảm ô nhiễm môi trường.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/portable-high-pressure-airless-spray-gun/ Danh mục: