– Dễ hoạt động cũng như sử dụng.

– Phù hợp khi sử dụng trên dây chuyền sản xuất.

– Cấu trúc đơn giản, dễ vệ sinh.

Danh mục: