– Dễ hoạt động cũng như sử dụng.

– Phù hợp khi sử dụng trên dây chuyền sản xuất.

– Cấu trúc đơn giản, dễ vệ sinh.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/portable-air-atomization-spray-gun/ Danh mục: