– Mũi router ARDEN hình cầu là loại mũi phay chuyên dùng phay những chi tiết sản phẩm dạng hình tròn, phay rãnh tròn, bo góc tròn,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/core-box-cutter/ Danh mục: