– Mũi phay mộng mang cá – mộng đuôi én mang thương hiệu ARDEN. Chuyên dùng cho các dòng máy phay tạo mộng ghép kiểu mang cá (đuôi én).

Mã: https://en.quocduy.com.vn/dovetail-cutter/ Danh mục: