– Mũi phay router máy cưa lọng được thiết ké dành riêng cho máy cưa lọng mũi router mà Quốc Duy cung cấp.

– Mũi phay chuyên dùng phay cạnh chi tiết biên dạng, phức tạp,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/router-saw-bits/ Danh mục: