– Lưỡi cưa rong ripsaw hợp kim chuyên dùng cho máy cưa rong 1 lưỡi, máy cưa rong lưỡi trên hoặc lưỡi dưới..

– Chất lượng hợp kim cao cấp, đường cắt mịn, đẹp,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/blade-saw-for-rip-saw-machine/ Danh mục: