– Máy phay mộng panel pano cửa SMMT 2500-4/3 thực hiện chức năng phay mộng âm, tạo mộng dương, phay biên dạng, định hình,…xử lý biên dạng cửa tủ, cửa bếp,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/threshold-machine-center/ Danh mục: