– Máy nén khí với các ưu điểm sau

  • Áp suất làm việc max bình chứa khí 8,5 kg /cm2
  • Áp suất thuỷ lực 15 kg /cm2
  • Áp suất thiết kế 10 kg /cm2
Mã: https://en.quocduy.com.vn/air-compressor-machine-used/ Danh mục: