– Máy chà nhám timesaves 352 4ICPSC được thiết kế với khung máy vững chắc, chuyên dùng chà nhám sản phẩm kích thước lớn.

– Thân máy được thiết kế chắc chắn, tủ điều khiển thiết kế độc lập giúp thuận tiện trong việc điều chỉnh kích thước chà nhám.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/timesavers-sanding-machine-used/ Danh mục: