May lam mong am cnc 2 dau tu dong, máy phay đánh đục tạo mộng oval âm 2 đầu cnc tự động MOM130 MOM 130– Có thể làm mộng oval âm nhanh chóng và điều khiển đơn giản.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/oscillation-mortiser/ Danh mục: