Có thể gia công được đa dạng kiểu.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/cnc-double-spindle-horizontal-boring-machine/ Danh mục: