may khoan dung nhieu dau SV-206, SV206– Máy khoan đứng nhiều đầu còn được gọi là máy khoan thuỷ lực

– Máy được thiết kế gồm 16 mũi khoan đứng từ trên xuống

Mã: https://en.quocduy.com.vn/vertical-multiple-spindle-boring-machine/ Danh mục: