– Máy khoan cấy ốc thanh chắn tự động thực hiện 2 chức năng cùng lúc: Khoan và cấy vít 2 bên và giữa thanh chắn.

– Điều chỉnh máy thuận tiện, độ chính xác cao.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-chair-rail-drilling-tapping-machine/ Danh mục: