– Được thiết kế riêng dành cho ghép ván siêu dày, siêu dài.

– Máy thiết kế thân thiện, đơn giản hóa thao tác.

–  Công suất cao, rút ngắn thời gian ghép.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/press-edge-gluer-of-heavy-duty/ Danh mục: