– Các con lăn dập nổi, rất rõ ràng để xem mạch in, và dễ dàng tháo dỡ và lắp đặt.

– Máy ép vân gỗ 2 mặt thích hợp cho chân bàn ghế tạo các đường vân giả gỗ như thật.