– Máy ép khung cửa cao tần 2 bàn chuyên dùng để ép cửa tủ,khung hình…

– Rút ngắn thời gian chết keo (chỉ cần 1-3 phút/lầnép)

– Thiết kế 2 bàn làm việc song song tăng năng suất tối đa

Mã: https://en.quocduy.com.vn/high-frequency-laminating-machine/ Danh mục: