– Máy cưa xẻ nan gỗ hộp nhiều lưỡi SM MJF 142-1230 chiều cao làm việc tối đa 120mm, chiều cao làm việc tối thiểu 30mm.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/plank-multi-rip-saw-machine/ Danh mục: