– Máy cưa xẻ nan gỗ hộp nhiều lưỡi SM MJF 142-1230 chiều cao làm việc tối đa 120mm, chiều cao làm việc tối thiểu 30mm. 

Danh mục: Từ khóa: