Máy cắt gỗ hình tròn SM MJY142-35 xẻ rong phách gỗ với tốc độ nhanh, chính xác cao, khoảng cách lưỡi cưa thay đổi được. Chuyên dùng xẻ gỗ mềm và gỗ cứng,.

Danh mục: