Máy cắt gỗ hình tròn SM MJY142-35 xẻ rong phách gỗ với tốc độ nhanh, chính xác cao, khoảng cách lưỡi cưa thay đổi được. Chuyên dùng xẻ gỗ mềm và gỗ cứng,.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/round-log-multi-ripsaw/ Danh mục: