– Máy cưa lọng 600mm bánh đà bàn làm việc nghiêng 0 – 45 độ.

– Một số dòng máy cưa lọng đứng: máy cưa lọng 600mm bánh đà, máy cưa vanh đứng 800mm, máy cưa lọng gỗ đứng MBS-26,…