– Máy chà nhám 1 mặt PR 25D

  • Chiều rộng làm việc 610 mm
  • Chiều cao làm việc 100mm

– Khung máy được thiết kế chắc chắn, hoạt động ổn định, đảm bảo sản phẩm tạo ra đạt chất lượng tố nhất.