– Máy chà nhám chổi trang bị 4 hàng trục cố định bao gồm trục chà nhám ngang và trục chà nhám đĩa xoay.

– Thiết kế trục độc lập nên thuận tiện trong quá trình thay đổi nhám, vệ sinh máy.