– Máy được thiết kế đặc biệt với 8 trục chổi trà nhám, trục chà nhám bên trái và bên phải có thể điều chỉnh nghiêng độ.

– Mỗi trục chổi chà nhám đều được thiết kế độc lập với nhau giúp cho việc thay đổi chổi nhám cũng như vệ sinh máy dễ dàng nhất.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/irregular-curve-sanding-4-planer/ Danh mục: