• Máy thực hiện chức năng xén đi cạnh trên, xén đầu đuôi chỉ thừa sau khi đã dán cạnh, rút ngắn thời gian sản xuất, gia công sản phẩm.

 

Mã: https://en.quocduy.com.vn/manual-edge-trimming-machine/ Danh mục: