– Xử lý bề mặt gỗ : nó nên có hạt
– Nếu xử lý phôi có độ rộng 20 – 1300 mm sẽ đạt hiệu quả cao
– Tự động nâng ha, có thể điều chỉnh bằng tay lưu ý điều chỉnh độ cao, không quá thấp, nhưng cũng tránh băng tải