– Máy bào cuốn 6 tấc tải nặng AN-24H kích thước bàn làm việc 635 x 775mm

– Bề rộng làm việc lớn nhất 610 mm

– Số lưỡi bào 3 cái.

Danh mục: